Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript

Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript

Summary

This time I will share about 'Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript'

Continue reading about our main topic which is Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript

Halo pembaca, hari ini kita akan belajar membuat Menu Sidebar Dropdown Responsif menggunakan HTML CSS, dan JavaScript.

Halo pembaca, hari ini kita akan belajar membuat Menu Sidebar Dropdown Responsif menggunakan HTML CSS, dan JavaScript.

Sidebar bermaksud bahagian di laman web yang terletak di sebelah kanan atau kiri dengan beberapa pautan navigasi penting dan pengguna boleh membuka atau menutupnya. Menu dropdown bermaksud sub-menu atau pautan nav yang tersembunyi pada awalnya tetapi apabila pengguna menekan atau click pada pautan nav utama maka sub-menu muncul.

Table of contents

Terdapat pelbagai cara untuk membuat menu navigasi Dropdown. Saya akan kongsikan cara membuat Dropdown sidebar dengan kaedah terbaik dan senang:

Demo

See the Pen Cara Buat me Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript by noney (@noney96) on CodePen.

Sebelum menyalin kod yang saya berikan, anda perlu membuat dua fail: Iaitu fail HTML dan CSS. Setelah membuat dua fail ini, anda boleh menyalin-memasang kod berikut dalam dokumen anda.

Untuk menyalin HTML berikut, anda harus membuat fail dengan nama index.html di komputer anda dan salin-pasangkan kod HTML yang diberikan dalam dokumen HTML anda.

Sekiranya anda mempunyai hosting sendiri, anda boleh juga memasangkan code ini

Source Code

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Boxiocns CDN Link -->
  <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css' rel='stylesheet'>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
<body>
 <div class="sidebar close">
  <div class="logo-details">
   <i class='bx bxl-c-plus-plus'></i>
   <span class="logo_name">DOTYCAT</span>
  </div>
  <ul class="nav-links">
   <li>
    <a href="#">
     <i class='bx bx-grid-alt' ></i>
     <span class="link_name">Dashboard</span>
    </a>
    <ul class="sub-menu blank">
     <li><a class="link_name" href="#">Category</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <div class="iocn-link">
     <a href="#">
      <i class='bx bx-collection' ></i>
      <span class="link_name">Category</span>
     </a>
     <i class='bx bxs-chevron-down arrow' ></i>
    </div>
    <ul class="sub-menu">
     <li><a class="link_name" href="#">Category</a></li>
     <li><a href="#">HTML & CSS</a></li>
     <li><a href="#">JavaScript</a></li>
     <li><a href="#">PHP & MySQL</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <div class="iocn-link">
     <a href="#">
      <i class='bx bx-book-alt' ></i>
      <span class="link_name">Posts</span>
     </a>
     <i class='bx bxs-chevron-down arrow' ></i>
    </div>
    <ul class="sub-menu">
     <li><a class="link_name" href="#">Posts</a></li>
     <li><a href="#">Web Design</a></li>
     <li><a href="#">Login Form</a></li>
     <li><a href="#">Card Design</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <i class='bx bx-pie-chart-alt-2' ></i>
     <span class="link_name">Analytics</span>
    </a>
    <ul class="sub-menu blank">
     <li><a class="link_name" href="#">Analytics</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <i class='bx bx-line-chart' ></i>
     <span class="link_name">Chart</span>
    </a>
    <ul class="sub-menu blank">
     <li><a class="link_name" href="#">Chart</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <div class="iocn-link">
     <a href="#">
      <i class='bx bx-plug' ></i>
      <span class="link_name">Plugins</span>
     </a>
     <i class='bx bxs-chevron-down arrow' ></i>
    </div>
    <ul class="sub-menu">
     <li><a class="link_name" href="#">Plugins</a></li>
     <li><a href="#">UI Face</a></li>
     <li><a href="#">Pigments</a></li>
     <li><a href="#">Box Icons</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <i class='bx bx-compass' ></i>
     <span class="link_name">Explore</span>
    </a>
    <ul class="sub-menu blank">
     <li><a class="link_name" href="#">Explore</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <i class='bx bx-history'></i>
     <span class="link_name">History</span>
    </a>
    <ul class="sub-menu blank">
     <li><a class="link_name" href="#">History</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <a href="#">
     <i class='bx bx-cog' ></i>
     <span class="link_name">Setting</span>
    </a>
    <ul class="sub-menu blank">
     <li><a class="link_name" href="#">Setting</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
  <div class="profile-details">
   
   <div class="name-job">
    <i class='bx bx-log-in' ></i>
   </div>
   <i class='bx bx-log-out' ></i>
  </div>
 </li>
</ul>
 </div>
 <section class="home-section">
  <div class="home-content">
   <i class='bx bx-menu' ></i>
   <span class="text">Drop Down Sidebar</span>
  </div>
 </section>
 <script>
 let arrow = document.querySelectorAll(".arrow");
 for (var i = 0; i < arrow.length; i++) {
  arrow[i].addEventListener("click", (e)=>{
  let arrowParent = e.target.parentElement.parentElement;//selecting main parent of arrow
  arrowParent.classList.toggle("showMenu");
  });
 }
 let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
 let sidebarBtn = document.querySelector(".bx-menu");
 console.log(sidebarBtn);
 sidebarBtn.addEventListener("click", ()=>{
  sidebar.classList.toggle("close");
 });
 </script>
</body>
</html>
/* Google Fonts Import Link */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
.sidebar{
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 height: 100%;
 width: 260px;
 background: #11101d;
 z-index: 100;
 transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.close{
 width: 78px;
}
.sidebar .logo-details{
 height: 60px;
 width: 100%;
 display: flex;
 align-items: center;
}
.sidebar .logo-details i{
 font-size: 30px;
 color: #fff;
 height: 50px;
 min-width: 78px;
 text-align: center;
 line-height: 50px;
}
.sidebar .logo-details .logo_name{
 font-size: 22px;
 color: #fff;
 font-weight: 600;
 transition: 0.3s ease;
 transition-delay: 0.1s;
}
.sidebar.close .logo-details .logo_name{
 transition-delay: 0s;
 opacity: 0;
 pointer-events: none;
}
.sidebar .nav-links{
 height: 100%;
 padding: 30px 0 150px 0;
 overflow: auto;
}
.sidebar.close .nav-links{
 overflow: visible;
}
.sidebar .nav-links::-webkit-scrollbar{
 display: none;
}
.sidebar .nav-links li{
 position: relative;
 list-style: none;
 transition: all 0.4s ease;
}
.sidebar .nav-links li:hover{
 background: #1d1b31;
}
.sidebar .nav-links li .iocn-link{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-between;
}
.sidebar.close .nav-links li .iocn-link{
 display: block
}
.sidebar .nav-links li i{
 height: 50px;
 min-width: 78px;
 text-align: center;
 line-height: 50px;
 color: #fff;
 font-size: 20px;
 cursor: pointer;
 transition: all 0.3s ease;
}
.sidebar .nav-links li.showMenu i.arrow{
 transform: rotate(-180deg);
}
.sidebar.close .nav-links i.arrow{
 display: none;
}
.sidebar .nav-links li a{
 display: flex;
 align-items: center;
 text-decoration: none;
}
.sidebar .nav-links li a .link_name{
 font-size: 18px;
 font-weight: 400;
 color: #fff;
 transition: all 0.4s ease;
}
.sidebar.close .nav-links li a .link_name{
 opacity: 0;
 pointer-events: none;
}
.sidebar .nav-links li .sub-menu{
 padding: 6px 6px 14px 80px;
 margin-top: -10px;
 background: #1d1b31;
 display: none;
}
.sidebar .nav-links li.showMenu .sub-menu{
 display: block;
}
.sidebar .nav-links li .sub-menu a{
 color: #fff;
 font-size: 15px;
 padding: 5px 0;
 white-space: nowrap;
 opacity: 0.6;
 transition: all 0.3s ease;
}
.sidebar .nav-links li .sub-menu a:hover{
 opacity: 1;
}
.sidebar.close .nav-links li .sub-menu{
 position: absolute;
 left: 100%;
 top: -10px;
 margin-top: 0;
 padding: 10px 20px;
 border-radius: 0 6px 6px 0;
 opacity: 0;
 display: block;
 pointer-events: none;
 transition: 0s;
}
.sidebar.close .nav-links li:hover .sub-menu{
 top: 0;
 opacity: 1;
 pointer-events: auto;
 transition: all 0.4s ease;
}
.sidebar .nav-links li .sub-menu .link_name{
 display: none;
}
.sidebar.close .nav-links li .sub-menu .link_name{
 font-size: 18px;
 opacity: 1;
 display: block;
}
.sidebar .nav-links li .sub-menu.blank{
 opacity: 1;
 pointer-events: auto;
 padding: 3px 20px 6px 16px;
 opacity: 0;
 pointer-events: none;
}
.sidebar .nav-links li:hover .sub-menu.blank{
 top: 50%;
 transform: translateY(-50%);
}
.sidebar .profile-details{
 position: fixed;
 bottom: 0;
 width: 260px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-between;
 background: #1d1b31;
 padding: 12px 0;
 transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.close .profile-details{
 background: none;
}
.sidebar.close .profile-details{
 width: 78px;
}
.sidebar .profile-details .profile-content{
 display: flex;
 align-items: center;
}
.sidebar .profile-details img{
 height: 52px;
 width: 52px;
 object-fit: cover;
 border-radius: 16px;
 margin: 0 14px 0 12px;
 background: #1d1b31;
 transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.close .profile-details img{
 padding: 10px;
}
.sidebar .profile-details .profile_name,
.sidebar .profile-details .job{
 color: #fff;
 font-size: 18px;
 font-weight: 500;
 white-space: nowrap;
}
.sidebar.close .profile-details i,
.sidebar.close .profile-details .profile_name,
.sidebar.close .profile-details .job{
 display: none;
}
.sidebar .profile-details .job{
 font-size: 12px;
}
.home-section{
 position: relative;
 background: #E4E9F7;
 height: 100vh;
 left: 260px;
 width: calc(100% - 260px);
 transition: all 0.5s ease;
}
.sidebar.close ~ .home-section{
 left: 78px;
 width: calc(100% - 78px);
}
.home-section .home-content{
 height: 60px;
 display: flex;
 align-items: center;
}
.home-section .home-content .bx-menu,
.home-section .home-content .text{
 color: #11101d;
 font-size: 35px;
}
.home-section .home-content .bx-menu{
 margin: 0 15px;
 cursor: pointer;
}
.home-section .home-content .text{
 font-size: 26px;
 font-weight: 600;
}
@media (max-width: 420px) {
 .sidebar.close .nav-links li .sub-menu{
  display: none;
 }
}

Download

Penutup

Baikla sekkian sahaja posting saya tentang Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript, Saya harapkan apa yang saya kongsikan ini dapat membantu anda untuk mempelajari sedikit sebanyak tentang Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript ini, Sekiranya anda kurang faham silakan tingalkan koment di ruangan yang saya sediakan, Waslamm

Conclusion

So I think you might understand and like our article about Cara Buat Menu Dropdown Sidebar Menggunakan HTML CSS & JavaScript. So in my conclusion, If you don't understand any of the steps then don't hesitate to leave a comment in the space we have provided.

Share with your friends and spread this article to the whole world😍

Assalamualaikummm..

Comments