Free VPN Account Vless, Vmess, Ovpn, Trojan Server SG

Free premium accounts ssh tunnel, openvpn tunnel, v2ray vmess, l2tp sstp, shadowsocks ssr libev, wireguard, trojan gfw, with unlimited server bandwith.

Kami menyediakan config vpn tanpa bug (without bug) selama sebulan dan akan di update masa ke masa biasanya admin akan update setiap bulan, Free Vpn ini akan sentiasa ada sekiranya anda sentiasa support dotycat dan sekiranya anda ingin menyumbangkan dana untuk mengembangkan dotycat.com admin juga sangat berterima kasih, Bagi para donator anda boleh hubungi admin di telegram @anzclan untuk mendapatkan akaun vpn secara peribadi ia itu 1 user 1 id, Tak kira berapa yang anda nak sumbangkan , Admin akan tetap memberikan akaun premium seperti yang di janjikan, anda boleh request 3 v2ray , wiregurad atau open vpn.

Untuk Memberikan sumbangan , anda boleh hubungi admin melalui telegram @anzclan

Cara copy Config? Cukup click dua kali pada bahagian config, ia akan auto copy admin da letak script auto copy untuk memudahkan anda untuk menyimpan atau salin config yang admin sediakan.

VLESS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ⇱ Add VLess TCP XTLS ⇲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expired On : 2022-06-14
Remarks : doty
Domain : sg.dotyvpn.xyz
Port : 443
Id : 26d3c24f-e9bb-4f6f-9771-c673a17558e9
Encryption : none
Network : tcp
Flow : xtls-rprx-direct
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Link XTLS : vless://26d3c24f-e9bb-4f6f-9771-c673a17558e9@sg.dotyvpn.xyz:443?path=/&security=xtls&encryption=none&flow=xtls-rprx-direct&type=tcp&sni=sg.dotyvpn.com#doty
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

VMESS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ⇱ Add Vmess GRPC ⇲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expired On : 2022-06-14
Remarks : doty
Domain : sg.dotyvpn.xyz
Port : 999
Id : 7d27add1-4dde-4389-94ed-5044b32d0e26
Encryption : none
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Link Vmess Grpc : vmess://ICAgICAgewogICAgICAidiI6ICIwIiwKICAgICAgInBzIjogImRvdHkiLAogICAgICAiYWRkIjogInNnLmRvdHl2cG4ueHl6IiwKICAgICAgInBvcnQiOiAiOTk5IiwKICAgICAgImlkIjogIjdkMjdhZGQxLTRkZGUtNDM4OS05NGVkLTUwNDRiMzJkMGUyNiIsCiAgICAgICJhaWQiOiAiMCIsCiAgICAgICJuZXQiOiAiZ3JwYyIsCiAgICAgICJwYXRoIjogIkd1blNlcnZpY2UiLAogICAgICAidHlwZSI6ICJub25lIiwKICAgICAgImhvc3QiOiAiY3RlY2gubWUiLAogICAgICAidGxzIjogInRscyIKfQo=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TROJAN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     ⇱ TROJAN ACCOUNT ⇲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Remarks : dotycat
Host/IP : sg.dotyvpn.xyz
port : 8443
Key : 890e4b95-1443-4356-9553-f5add4e3aee8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Link : trojan://890e4b95-1443-4356-9553-f5add4e3aee8@sg.dotyvpn.xyz:8443?sni=sg.dotyvpn.com#dotycat
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expired On : 2022-06-14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

WIREGURAD

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ⇱ WIREGUARD ACCOUNT ⇲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Wireguard : http://157.245.158.71:81/dotycat.conf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Expired On : 2022-06-14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

OPENVPN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     ⇱ SSH Account ⇲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Username : dotycat.com
Password : 123x1
Expired On : Jun 14, 2022
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
IP : 157.245.158.71
Host : sg.dotyvpn.xyz
OpenSSH : 22
Dropbear : 109, 143
SSH-WS : 2082
SSH-SSL-WS : 222
SSL/TLS : 447, 777
Port Squid : 3128, 8080
OHP SSH : 6967
OHP Dropbear : 6968
OHP OpenVPN : 6969
UDPGW : 7100-7300
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
OpenVPN Config : http://157.245.158.71:81/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Payload WS

GET / HTTP/1.1[crlf]Host: sg.dotyvpn.xyz[crlf]Upgrade: websocket[crlf][crlf]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Semua config yang admin kongsikan sah sehinga 14 jun 2022 dan akan di update dari masa ke semasa.

Semua config di atas tidak mempunyai bug host, Sekiranya anda memerlukan config yang siap pakai or plug n play silakan tunggu updat, Jangan lupa sediakan aplikasi armod vpn.